Bøyestake, flytende sjømerke, består av forankret bøye med høy stang, kan ha toppmerke. Bøyestake markerer grunner i åpent farvann. Se sjømerker.