Stake, flytende sjømerke med form som en slank sylinder der diameteren reduseres gradvis mot toppen. Toppen kan være spiss eller flat. En stake kan være merket med ulike farger, og er oppankret slik at den står i tilnærmet vertikal stilling. Se sjømerker.