Drenering (fjerning) av vann i dampkjeler og i kjølevannssystemer for å hindre at saltinnholdet i vannet øker. Saltvann fordamper nemlig langsommere enn ferskvann.