Prosess er innen kjemi det samme som en kjemisk reaksjon.