Betegnelse for kjemiske reaksjoner. Kjemiske prosesser fører til kjemiske forandringer hos de stoffene som deltar i prosessen. – Jfr. prosesskontroll.