Australsk kakerlakk, insektart i ordenen kakerlakkdyr, Dictyoptera. Opptil 3 cm lang. Ligner amerikansk kakerlakk, men er noe mørkere, og halsskjoldet har en klarere gulaktig ring. Importeres av og til med båtlaster til Norge, særlig med bananer. Finnes over hele verden, opprinnelsesland ukjent.