Banankakerlakker, flere kakerlakkarter i slekten Panchlorai familien Blaberidae. De er ensfarget grønne, og vingene er velutviklet. Innføres med båter fra Cuba, Sør- og Mellom-Amerika. Den vanligste arten, P. peruana,er 14–18 mm lang.