Aulodi, (av aulos og gr. 'sang'), sang til aulosakkompagnement.