Innstilling, holdning som man har til andre mennesker, ideer osv.