Astronautikk, (til astronaut), læren om romfart; i videste betydning den vitenskap og teknikk som er knyttet til konstruksjon, utvikling, bygging, oppskytning og operasjon av bemannede og ubemannede satellitter og romfartøyer for sivilt og militært bruk.