Artillerifartøy, krigsfartøy som har artilleri som hovedbestykning, i første rekke slagskip og krysser.