Fra 1860-årene typenavn på krigsskip, bygd etter samme prinsipp som nordstatenes Monitor; anvendt særlig for bombardering. Norge anskaffet fire i tiden 1865–72. Tre var på 1500 tonn, den fjerde på vel 2000 tonn; alle hadde opprinnelig to 27 cm kanoner i dobbelttårn, farten var 6–8 knop. Typen fikk etter hvert skrog med mer normalt fribord. Ansett for foreldet på begynnelsen av 1900-tallet, men den britiske marine hadde under den annen verdenskrig en slags monitorer, to bygd 1916–17 og to 1941–42. De var fra 6400 tonn til 7976 tonn; hver hadde to 15ʹʹ kanoner som hovedskyts.