Anvendt entomologi, disiplin innen anvendt zoologi som omfatter undersøkelser over insekter som skade- og nyttedyr i skog- og landbruk, i hus, matvarer o.l. og som snyltere og sykdomsoverførere på dyr og mennesker. Utvikling av økologisk riktige bekjempelsesmetoder er en viktig del av anvendt entomologi. Sentrum for den anvendte entomologi i Norge er Norsk institutt for planteforskning på Ås, Norsk institutt for bioøkonomi (herunder Bioforsk, hovedkontor på Ås) og Folkehelseinstituttet i Oslo.