Løselig forhåndsberegning av omkostninger o.l.; anslagsvis, omtrentlig.