Andenebb, slekt av armfotinger (Brachiopoda) i klassen Inarticulata. Lever i havområdene mellom India og Japan. De graver seg ned i sand og mudder ved hjelp av en lang fot. Slekten er kjent så langt tilbake som fra ordovicium, og er kanskje den eldste dyreslekt som fremdeles lever.