Amylopektin, polysakkarid som sammen med amylose utgjør de to hovedkomponentene i stivelse. Amylopektin er lange, forgrenede karbohydratkjeder bygd opp av glukose-enheter med α(1,4)-bindinger i de rette kjedene og α(1,6)-bindinger i forgreningspunktene. Molekylvekten kan være opp til én million. Amylopektin løses ikke i vann, men danner miceller som gir en rødfiolett farge som reaksjon på jod.