Amnioter, betegnelse for de virveldyrgruppene (krypdyr, fugler, pattedyr) som har vannhinne (amnion). Jfr. anamnier.