Amidol er en kjemisk forbindelse som er det saltsure saltet av 2,4-diaminofenol. Amidol virker reduserende og brukes derfor i fotografiske fremkallere. Stoffet brukes også noe til farging av hår og pelsverk.