Ambrosiabiller, vedborende biller som har utviklet et nært samarbeide (symbiose) med spesielle sopparter. Soppen utnytter og omdanner cellulosen i veden og utvikler næringsrike sporer som billene eter. Soppen har fått navnet ambrosia, som etter gresk mytologi var gudenes mat. Ambrosiabillene kan tilhøre flere billefamilier, men i Norge bare barkbillene.