All'ottava, i oktaven; betegner at notene skal spilles en oktav høyere eller lavere enn notert. Kan forkortes all'8va. Når notene igjen skal spilles som notert, står gjerne loco.