Alarmtjeneste, fra eng. alerting service. En tjeneste i luftfarten med det formål å underrette redningstjenestens organisasjoner om luftfartøy som skal ettersøkes og som har behov for redningstjeneste, samt å bistå disse organisasjoner i den utstrekning det er påkrevd.