Om tilleggsorganer som normalt ikke finnes hos den aktuelle dyregruppen, f.eks. gjeller på innvollsekken hos enkelte skalløse muslinger, som mangler kappehulen med de tilhørende gjellene.