Akseptere, godta, godkjenne, gå med på; erklære seg villig til å betale en veksels pålydende. Se aksept.