Akseptabel, antagelig, som kan aksepteres, f.eks. et akseptabelt tilbud.