Admittans er en fysisk størrelse som representerer ledningsevnen i en elektrisk kobling med resistans, kondensator og spole. Den er én delt på kretsens impedans.