Zimmermann–Reinhardts reagens er en kjemisk løsning som inneholder toverdig mangan, svovelsyre og fosforsyre. Den benyttes ved titrering av jern med permanganat for å forhindre interferens fra kloridioner.