Zbigniew Herbert, polsk forfatter; skrev moralsk-filosofisk refleksjonspoesi med tilknytning til europeisk humanistisk tradisjon, ofte med utgangspunkt i antikke myter. Diktsamlinger bl.a. Lysstreng (1956), Innskrift (1969), Herr Cogito (1974), Rapport fra en beleiret by (1983; norsk overs. 1987), Elegi ved en bortgang (1990) og Rovigo (1992). Et utvalg av hans lyrikk kom i norsk gjendiktning i 1977. Herbert skrev også skuespill, bl.a. Filosofenes hule (1956), og kulturhistoriske essayer.