Yrjö Ollila, finsk maler, sluttet seg med sin franskpåvirkede kolorisme til Septem-gruppen og tok i 1920-årenes Paris også inntrykk av de nye saklige og klassisistiske strømninger. Har bl.a. malt takdekorasjonene i det finske nasjonalteater i Helsinki (1932).