Władysław Broniewski, polsk dikter; sluttet seg i 1920-årene til kommunistene og skrev revolusjonær poesi av betydelig litterær verdi. I etterkrigstiden fikk hans lyrikk til dels en mer lavmælt, personlig tone.