Volhards metode, indirekte metode for titrering av halogener. Et kjent overskudd av sølvioner tilsettes prøven og overskuddet titreres tilbake med standard tiocyanat og treverdig jern som indikator. Titreringen foregår i surt miljø for å forhindre at jernet felles som hydroksid.