Vitskøl, fra 1500-tallet kalt Bjørnsholm, tidl. cistercienserkloster i Danmark, Jylland, ved Limfjorden, grunnlagt av Valdemar den store 1158. Av den mektige, rikt utstyrte klosterkirken finnes betydelige ruiner. Også vestfløyen av gården Bjørnsholm stammer fra klostertiden.