Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, islandsk forfatter og journalist. Som journalist skapte han en ny intervjuform som stod det skjønnlitterære uttrykket nært og gav også ut samtalebøker og memoarer. Som forfatter er han mest kjent for romanserien Brimar við bölklett (4 bd., 1945–51), en bred sosialrealistisk skildring av liv og kamp for arbeidsfolks kår i et islandsk fiskevær. Også noveller.