Statsråd uten portefølje, regjeringsmedlem som ikke bestyrer noe eget departement, men deltar i regjeringens avgjørelser og opptrer i nasjonalforsamlingen på like fot med andre regjeringsmedlemmer. I de første årene etter 1945 ble det i Norge i noen tilfeller utnevnt statsråder uten portefølje, eller konsultative statsråder. Siden 1974 har det stadig vært utnevnt statsråder uten eget departement, men som likevel ikke egentlig har vært statsråder uten portefølje. De har hatt et eget sekretariat eller bestyrt f.eks. en avdeling i et departement. Slik har man bl.a. hatt en havrettsminister (1974–78), en planleggingsminister (1980–81), en utenrikshandelsminister (1988–97) og en bistandsminister (1990–97), fra 1997 kalt utviklingsminister. Planleggingsministeren var knyttet til Finansdepartementet, de øvrige til Utenriksdepartementet. Det var også 1992–2002 en egen helseminister i Sosialdepartementet/Sosial- og helsedepartementet før departementet ble delt.