Hans Hedtoft, dansk politiker (sosialdemokrat), statsminister 1947–50 og fra 1953. Hedtoft var utdannet typograf og var en av lederne i det sosialdemokratiske ungdomsforbund i 1920-årene, sekretær i partiets gruppe i Rigsdagen 1929, valgt til Folketinget 1935, samme år partiets sekretær. I 1939 etterfulgte han Thorvald Stauning som partiformann. I 1941 tvang tyskerne ham til å oppgi alle tillitsposter i partiet; han arbeidet aktivt i motstandsbevegelsen. Arbeids- og sosialminister i Vilhelm Buhls samlingsregjering 1945, statsminister fra 1947. Han avviste et tilbud om samarbeid med kommunistene og drev gjennom Danmarks tilslutning til NATO 1949. Den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen gikk av 1950, og Hedtoft ble formann for sosialdemokratenes riksdagsgruppe. September 1953 dannet han sin annen regjering. Hedtoft deltok i opprettelsen av Nordisk Råd og var dets første president.