Vilhelm 4, stattholder 1747–51. Han var stattholder i Friesland, Geldern og Groningen frem til 1747. Etter en fransk invasjon under den østerrikske arvefølgekrig ble Vilhelm utnevnt til stattholder også for Holland (et embete som hadde vært ledig siden 1702) og dermed for hele Nederland.