Oslo, norsk serviceselskap dannet i 1956; eies hovedsakelig av en rekke bilimportører. Virksomheten omfatter service overfor bilister, som utføres av tilsluttede verksteder. Etablert også i Sverige fra 1990-årene.