Viggo Lauritz Bentheim Hørup, dansk journalist og politiker. Han ble 1873 medarbeider i Morgenbladet, grunnla 1884 sammen med Edvard Brandes Politiken og var sjefredaktør til 1901. Han gjorde avisen til et av Danmarks største, best redigerte og mest innflytelsesrike presseorganer. 1876–92 var han medlem av Folketinget, tilhørte Det forenede Venstre, sluttet seg senere til partiets radikale fløy, og var en kraftig og veltalende forkjemper for parlamentarismen. 1901 ble han med i Deuntzers regjering som trafikkminister.