Video on demand, system som gir individuell aksess over telenettet eller et kabelfjernsynsnett til et stort arkiv med videofilmer. Teknologien gjør det mulig for seerne å bestille fjernsynsprogrammer fra TV-selskapenes arkiver og se dem på hvilket som helst tidspunkt. Systemet krever en toveis forbindelse, hvor kunden den ene veien kan sende meldinger til arkivet om ønsket video, og videosignalet sendes tilbake den andre veien. Båndbreddekravet blir derved svært forskjellig i de to retninger. Tjenesten krever at brukeren er tilknyttet et bredbåndnett med tilstrekkelig hastighet.