Velferdstjenesten for Handelsflåten, opprettet ved kgl. res. av 14. mars 1947, underlagt Sjøfartsdirektoratet fra 1989. Hadde som oppgave å sette i verk sosiale og kulturelle velferdstiltak for sjøfolk i innenriks- og utenriksfart gjennom en rekke stasjoner i sentrale havner rundt om i verden.