Basiliuskatedralen, eg. Prokrovkatedralen, kirke i Moskva ved enden av Den røde plass. Oppført på midten av 1500-tallet under Ivan den grusomme til minne om erobringen av Kazan. Delvis ødelagt da Napoleon inntok byen 1812, men kort etter gjenoppbygd. Kirken er typisk østrussisk, utformet mer som et monument enn som et kirkehus. Den inneholder intet stort samlet rom, men i alt 15 sammenkoblede kapeller, hvert kronet av en løkkuppel, utvendig dekket av blanke, keramiske fliser i fargerike mønstre.