Vallset, sogn i Romedal prestegjeld, Stange kommune, Hedmark. Sognet utgjør den østre delen av Stange kommune, og grenser mot Våler, Åsnes og Nord-Odal kommuner i øst og sørøst. Vallset har store skogområder; det meste tilhørende Romedal Almenning. Ca. 2 400 innbyggere, hvorav 500 i tettstedet Gata. Vallset kirke er en trekirke fra 1850.