Utmarksdomstolen er en særdomstol som er etablert i medhold av Finnmarksloven av 17. juni 2005.

I medhold av samme lov er Finnmarkskommisjonen etablert, som skal utrede bruksrettigheter og eierrettigheter til den grunnen som Finnmarkseiendommen har overtatt (tidligere: Statens umatrikulerte grunn i Finnmark). Tvister som oppstår etter slik utredning, kan bringes inn for Utmarksdomstolen. Domstolens avgjørelser kan påankes til Høyesterett. Utmarksdomstolen ble etablert i 2014.

Utmarksdomstolen skal bestå av en leder, en nestleder, tre faste medlemmer og to varamedlemmer. Lederen, nestlederen og ett av de øvrige medlemmene skal oppfylle de kravene domstolloven stiller til høyesterettsdommere. Det samme gjelder ett av varamedlemmene, som er varamedlem for disse tre. Utmarksdomstolen har ikke et fast rettssted, men sekretariatet er lokalisert til tinghuset i Tromsø.

Medlemmene og varamedlemmene i Utmarksdomstolen utfører sitt arbeid for domstolen i tillegg til sine ordinære arbeidsforhold andre steder, og domstolen besto per desember 2022 av:

  • lagdommer Nils Asbjørn Engstad, leder
  • sorenskriver Marit Nervik, nestleder
  • advokat Benny Solheim, medlem
  • seniorforsker Jan Åge Riseth, medlem
  • arkeolog/gårdbruker Kjersti Schanche, medlem
  • stipendiat Aila Biret Henriksen Selfors, varamedlem
  • rådmann Charles Hansen, varamedlem

Finnmarkskommisjonen utreder eiendoms- og bruksrettigheter og utarbeider rapporter fra særskilte utredningsfelt i Finnmark. Rapportene angir blant annet hvem som etter kommisjonens mening er eier av grunnen i området, om andre har bruksrettigheter der, og hva slags bruksrettigheter det er tale om. Utmarksdomstolen for Finnmark behandler tvister om rettigheter som oppstår etter kommisjonens utredninger.

Utmarksdomstolen har såkalt eksklusiv kompetanse. Det betyr at saker som hører inn under Utmarksdomstolen for Finnmark, med noen få unntak ikke kan bringes inn for tingretten eller jordskifteretten.

Finnmarkskommisjonen har per desember 2022 utredet seks felt. Rapportene har generert 32 søksmål for utmarksdomstolen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg