Tyge Nielssøn

Faktaboks

Tyge Nielssøn

Tyge Nielssøn Castberg

født:
1610
død:
1687
Antakelig født mellom 1600 og 1610 i Jylland, Danmark; Muligens død 1687 på Sunnmøre
Tyge Nielssøn trykket de første norske trykksakene, og blant dem var en liten almanakk for året 1644 trykt i 1643. En originalutgivelse finnes på Nasjonalbiblioteket i Oslo, og utgivelsen er scannet i sin helhet. Bildet over viser sidene 4 og 5.

Tyge Nielssøn var en dansk boktrykker og er kjent som Norges første boktrykker. Han trykket i 1643 blant annet en norsk almanakk for året 1644, som Nasjonalbiblioteket eier et originaleksemplar av. Nielssøn kom til Christiania (Oslo) 1643 på oppfordring av presten og den teologiske forfatteren Christen Staphensøn Bang, som ønsket å få trykket opp sitt gedigne verk, katekismeforklaringen Postilla catechetica. Dette verket rakk imidlertid ikke Nielssøn å trykke; etter kun ett års tid i Norge måtte han gi opp karrieren på grunn av økonomiske uoverenstemmelser med presten.

Den første norske boktrykker

Tyge Nielssøn var en erfaren utøver som hadde drevet eget trykkeri i København i flere år. Han tok med seg sitt velutstyrte trykkeri og etablerte seg i Christiania i 1643. På den tiden hadde de fleste land i Europa boktrykkerier, men ikke Norge. Samme år laget han de første norske trykksaker. Av trykk som kjennes fra hans trykkeri er blant annet en almanakk for året 1644: En Ny Allmanach paa det Aar effter Jesu Christi Fødsel, 1644, trykket i 1643. Han fikk blant annet også trykket opp en preken av Niels Svendssøn Chronich i 1644. Nasjonalbiblioteket eier originaleksemplar av disse to utgivelsene. Det er uvisst hvor stor produksjon Nielssøn hadde, for bare tre trykk fra 1643 og fire fra 1644 er bevart.

Måtte gi opp trykkerivirksomheten

Dessverre oppsto det en konflikt mellom Nielssøn og Bang som gikk på de økonomiske premissene for den planlagte trykkingen av åttebindsverket Postilla catechetica. Dette førte til at Nielssøn ble dømt til å betale en stor erstatning til presten. Som resultat så han seg nødt til å selge trykkeriet sitt og reise tilbake til København, etter bare omlag ett års virksomhet. Tyge Nielssøn fikk dermed aldri trykket flere bøker i Norge, heller ikke det verket han opprinnelig var kommet til Norge for å trykke. Dette verket ble til sist fullført 1655 ved hjelp av den andre (Melchior Martzan), tredje (Valentin Kuhn) og fjerde boktrykkeren (Michel Thomessøn) i Christiania (Oslo).

Senere liv

Tyge Nielssøn er visstnok identisk med den Tyge Nielssøn som omkring 1646 dukket opp på Vestlandet, først som sorenskriverfullmektig i Bergen, senere som sorenskriver på Sunnmøre. På slutten av 1670-årene kalte han seg Tyge Nielssøn Kastberg og ble stamfar for den norske slekten Castberg.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Chronich, Niels Svendsen. (1644). I Jesu Christi Naffn [...]. Christiania: Tyge Nielssøn. Fulltekst hos NB digital
  • Melhus, Alf C. (1943). Tyge Nielssøn: Norges første boktrykker: til 300-års jubileet for de eldste norske boktrykk.Oslo: Halvorsens bokhandel og antikvariat. Fulltekst hos NB digital
  • Nielssøn, Tyge. (1643). En Ny Allmanach paa det Aar effter Jesu Christi Fødsel, 1644. Christiania: Tyge Nielssøn. Fulltekst hos NB digital

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg