Trampe, vidt forgrenet pommersk adelsslekt som er kjent siden 1250. Slekten kom til Danmark med generalløytnant Adam Frederik Trampe (1650–1704), som ble utnevnt til riksgreve kort før sin død. Hans bror Hans Christoph von Trampe (død ca. 1695) ble svensk offiser. Dennes sønn Philip Detlev Trampe (1678–1750) ble riksgreve 1736 og dansk greve 1743. Han var far til greve Frederik Christopher Trampe (1714–79). Fra dennes sønner, greve Jørgen Detlev Trampe (1749–93) og major, greve Adam Frederik Trampe (1750–1807), stammer to danske, en norsk og en svensk gren. Den ene danske grenen skriver seg Tramp. Den norske gren (utdødd på mannssiden 1895) stammer fra major A. F. Trampes sønn, stiftamtmann i Trondheim, greve Frederik Christoph Trampe (1779–1832), som var far til amtmann i Nordre Trondhjems amt, greve Adam Johan Frederik Poulson Trampe (1798–1876) og kaptein, greve Jens Erik Poulson Trampe (1799–1857); fra sistnevnte stammer den nålevende svenske gren av slekten.