Tjørvåg, tettsted i Herøy kommune, Møre og Romsdal, ved Rv. 654 nordøst på Gurskøya. Verkstedindustri. Nord for tettstedet ligger Indre Herøy kirke.