Thore A. Nistad, norsk politiker (Frp). Medlem av Oppland fylkesting 1983–99, av Gjøvik kommunestyre 1991–2003. Stortingsrepresentant for Oppland 1997-2009.