Statkorn Holding AS, tidligere norsk statseid aksjeselskap dannet i 1995 ved utskilling av en forretningsdel fra Statens Kornforretning, drev kornhandel (Statkorn) og mølledrift (Stormøllen, Norgesmøllene). Forvaltningsdelen i Statens Kornforretning ble i 2000 innlemmet i Statens landbruksforvaltning. Statkorn Holdings hovedvirksomhetsområde skiftet etter hvert fra landbruk til havbruk (fiskeoppdrett og fiskefôrproduksjon), og selskapet tok i 2001 navnet Cermaq. Landbruksdelen ble utskilt under navnet Unikorn, hvor Cermaq eier ca. halvparten av aksjene. Norgesmøllene og Stormøllen ble solgt til private interesser med Felleskjøpet Øst Vest som største eier.