Theun de Vries, nederlandsk forfatter. Han har som ingen annen gitt Friesland en plass i nederlandsk litteratur gjennom sine romaner fra frisisk bondemiljø, Stiefmoeder Aerde (1936) og Het rad der Fortuin (1937), hvor han ut fra et marxistisk historiesyn behandler den sosiale utviklingen i annen halvdel av 1800-tallet. Vries skrev også på frisisk.