Teofilus, person som er omtalt i forordet til Lukasevangeliet og Apostelgjerningene. Lukas tilegner ham begge sine bøker. Han kan ha vært en sponsor for Lukas' arbeid eller for publiseringen av det, eventuelt inntar han rollen som den ideelle leser.