Teaching and Learning International Survey (TALIS) er en internasjonal skolestudie i regi av OECD. Studien gjennomføres hvert femte år. Første gang var i 2008.

Faktaboks

Også kjent som

TALIS

TALIS retter seg mot lærere og skoleledere, og kaster lys over faktorer som kjennetegner skolens læringsmiljø, læreres arbeidsforhold og annet som kan ha betydning for undervisning og læring, for eksempel lærerutdanning, etter- og videreutdanning, kompetanseutvikling, vurdering og tilbakemelding, skoleklima, skoleledelse, undervisningssyn og pedagogisk praksis.

TALIS inngår, sammen med andre internasjonale studier som PISA, TIMSS og PIRLS, i den politiske og faglige debatten om norsk skole- og utdanningspolitikk. Data fra disse prosjektene er også del av NKVS Nasjonalt Kvalitetsvurderingssystem for skolen.

De ulike studiene

Det var NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) som sto bak gjennomføringen av TALIS i Norge både i 2008 og 2013. I 2018 var det Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo som hadde ansvaret for å gjennomføre studien i samarbeid med NIFU. Kunnskapsdepartementet har besluttet at Norge skal delta i TALIS – Teaching and Learning International Survey (TALIS) og TALIS Starting Strong Survey (TALIS 3S). Begge studier er initiert av OECD og gjennomføres neste gang i 2024. TALIS 3S retter seg mot barnehagen.

TALIS 2008

Første runde av TALIS ble gjennomført blant lærere og skoleledere på ungdomstrinnet i 2008. Det var 23 land som deltok.

I den norske rapporten heter det at «resultatene viser at vi i Norge har de beste forutsetningene for å skape en god skole. Norske lærere er erfarne og trives svært godt i jobben. De utmerker seg ved å ha gode relasjoner til elevene, og samarbeidsklimaet mellom lærerne er godt. Undersøkelsen viste likevel at vi mangler en god tilbakemeldingskultur mellom alle ledd i skolen, fra skoleeier til skoleleder, fra skoleleder til lærere, og ikke minst fra lærer til elev. Norske lærere legger mindre vekt på å følge opp og kontrollere elevenes arbeid enn lærere i mange andre land.»

TALIS 2013

En ny runde TALIS ble gjennomført i 2013. Studien ble da utvidet til å omfatte flere skoletrinn, både barnetrinnet, ungdomstrinn og videregående skole. Det var 34 land som deltok, blant dem alle de nordiske landene. Rektorer og lærere ved i alt 550 norske skoler deltok.

Resultatene ble publisert høsten 2014. I rapporten heter det i oppsummeringen: «Den nye undersøkelsen som ble gjennomført våren 2013 bekrefter det positive hovedinntrykket. Norske skoler er preget av høy grad av demokrati, trivsel og gode relasjoner, og det er tegn til forbedring på mange punkter. Vi ser tegn til at oppfølgingskulturen har styrket seg, både ved at lærere i større grad blir vurdert og får tilbakemelding, og at lærerne i større grad følger opp elevene. Skoleleders vurderinger av lærernes arbeid bygger imidlertid ofte på noe uklare kriterier, og får begrensede konsekvenser.»

TALIS 2018

Den tredje runden med TALIS ble gjennomført våren 2018, og det var 48 land deltok. I Norge har 162 rektorer og 4154 ungdomsskolelærere fullført spørreundersøkelsen. Den ble gjennomført våren 2018 og svarprosenten for lærere var på 82 prosent. De første rapportene, både nasjonalt og internasjonalt, kom i juni 2019. En større artikkelsamling med 11 forfattere ble publisert i 2021.

Blant de resultater som trekkes fram i den første norske rapporten fra TALIS 2018 er at det på ungdomstrinnet gode relasjoner og høy trivsel: «De aller fleste lærerne er enige i at lærere og elever vanligvis kommer godt over ens, og at lærerne ved skolen har tillit til hverandre. Ni av ti lærere er tilfredse med arbeidsplassen sin, og kun én av ti ville byttet til en annen skole dersom det var mulig

Rapporten framhever også at det er god arbeidsro i norske klasserom. Det funnet som i følge rapporten gir størst grunn til bekymring, er skolenes svake oppfølging av nyutdannede lærere. Rapporten peker også på at hver femte lærer svarer at det er «stort behov» for bedre kunnskap om å integrere IKT i undervisningen. Det meldes imidlertid om om at IKT-utstyret ved skolene i stor grad er tilfredsstillende.

TALIS 2018-rapporten framhever også at hver sjette lærer svarer at de har stort behov for å bedre sin kunnskap om undervisning av elever med særlige opplæringsbehov, noe som også var er funn i TALIS 2008.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

TALIS 2013

TALIS 2018

TALIS 3S (Starting Strong Survey)

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg