Teaching and Learning International Survey

Teaching and Learning International Survey (TALIS) er en internasjonal skolestudie i regi av OECD. TALIS kaster lys over faktorer som kjennetegner skolens læringsmiljø, læreres arbeidsforhold og annet som kan ha betydning for undervisning og læring, for eksempel lærerutdanning, etter- og videreutdanning, kompetanseutvikling, vurdering og tilbakemelding, skoleklima, skoleledelse, undervisningssyn og pedagogisk praksis.

Første runde av TALIS ble gjennomført blant lærere og skoleledere på ungdomstrinnet i 2008. Det var 23 land som deltok. I den norske rapporten heter det at «resultatene viser at vi i Norge har de beste forutsetningene for å skape en god skole. Norske lærere er erfarne og trives svært godt i jobben. De utmerker seg ved å ha gode relasjoner til elevene, og samarbeidsklimaet mellom lærerne er godt. Undersøkelsen viste likevel at vi mangler en god tilbakemeldingskultur mellom alle ledd i skolen, fra skoleeier til skoleleder, fra skoleleder til lærere, og ikke minst fra lærer til elev. Norske lærere legger mindre vekt på å følge opp og kontrollere elevenes arbeid enn lærere i mange andre land.»

En ny runde TALIS ble gjennomført i 2013. Studien ble da utvidet til å omfatte flere skoletrinn, både barnetrinnet, ungdomstrinn og videregående skole. Det var 34 land som deltok, blant dem alle de nordiske landene. Rektorer og lærere ved i alt 550 norske skoler deltok.

Resultatene ble publisert høsten 2014. I rapporten heter det i oppsummeringen: «Den nye undersøkelsen som ble gjennomført våren 2013 bekrefter det positive hovedinntrykket. Norske skoler er preget av høy grad av demokrati, trivsel og gode relasjoner, og det er tegn til forbedring på mange punkter. Vi ser tegn til at oppfølgingskulturen har styrket seg, både ved at lærere i større grad blir vurdert og får tilbakemelding, og at lærerne i større grad følger opp elevene. Skoleleders vurderinger av lærernes arbeid bygger imidlertid ofte på noe uklare kriterier, og får begrensede konsekvenser.»

Det var NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) som sto bak gjennomføringen av TALIS i Norge både i 2008 og 2013.

Den tredje runden med TALIS ble gjennomført våren 2018. Det er ILS, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo som har ansvaret for å gjennomføre denne studien. Omtrent 50 land deltok i 2018. En internasjonal og norsk rapport med resultater ventes å bli publisert i 2019.

TALIS inngår, sammen med andre internasjonale studier som PISA, TIMSS og PIRLS, i den politiske og faglige debatten om norsk skole- og utdanningspolitikk. Disse prosjektene er også del av NKVS Nasjonalt Kvalitetsvurderingssystem for skolen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.