TISAB-buffer, løsning som tilsettes i lik mengde til både prøve og standard ved analyse med direkte potensiometri. Bufferen har til oppgave å justere pH til passende verdi, sørge for samme ionestyrke i begge løsninger og kompleksbinde eventuelle interfererende metaller.